Dansk potentiale

Der er sået et frø!

Hvis man tager udgangspunkt i de oplysninger, som er givet de 8 udvalgte spisekastanjer, vil der fra disse træer være et samlet årligt udbygget på omkring 100 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pometet i Rødding

Hertil kommer et antal store gamle træer, som står i parker og i private haver, og som ikke har været inddraget i projektet. De leverer også spisekastanjer, men der er et lille kendskab til kvaliteten og egnetheden af kastanjen.

På langt sig ligger der et stort potentiale i, at man kan fortsætte formeringen af de kendte og kontrollerede kastanjer.
Projektet har valgt 8 forskellige kastanjer. Der er allerede nu lavet mindst 5 nye planter af hver af de  8, som er plantet eller vil blive plantet. I alt 40 nye planter, som er forhåndstestet og fundet egnet til det danske klima, og som er grundstammen for endnu flere.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pometet i Rødding

De fleste af kastanjerne stammer fra Sønderjylland, Fyn og Sjælland.
Spørgsmålet er så, om der her er et klima, som er bedre egnet til spisekastanjen end det klima, man kender i den vestlige del af Skive Kommune, ved Rødding Pomet ligger tæt på Spøttrup Borg.
Det kan kun tiden vise!

Samtidig med at man har skabt 40 nye plante, har man også sikret og bevaret nogle gamle danske sorter, fordi de fleste af de 8 modertræer er mellem 50 og 100 år gamle. De er med projektet sikret overlevelse.