Pometet i Rødding

Salling-Rødding
Klik på den røde cirkel og kom tættere på.

Rødding er en landsby i den vestlige del af Skive Kommune. Pometet i Rødding er placeret i “De Gamle Frugthaver”, som blev etableret, da jorden blev udstykket fra Spøttrup Borg.
Klik her for at læse om De Gamle Frugthaver.

Middelalderborgen Spøttrup ligger få kilometer fra Rødding, og den har gennem historien sat sit særlige præg på det lokale arbejde med frugt. Pometet i Rødding blev startet som en videreudvikling af lokalt projekt om at få æblerne tilbage til egnen. De særlige forhold førte til et samarbejde  med flere interessenter, som ville deltage i at skabe en genbank for de mange æblesorter og i særlig grad de gamle sorter, som er egnede til at vokse i et kystnært område præget af vestenvinden. Samlingen af æblesorter fik navnet Anton Pedersens Æblesamling.

Anton Pedersen var professor i frugtavl og engagerede sig i en omfattende forskning. Han stammer fra lokalområdet. Hans forskning har i høj grad haft indflydelse på arbejdet omkring pometet.
Klik her for at læse om Anton Pedersen.

Inspireret af Spøttrup Borgs historie og Slotsforvaltningens arbejde med at genetablere den gamle historiske slotshave, samarbejdede man om et nøddeprojekt og etablerede, Rosenkranz Nøddearboret, nøddelogo2som også i starten kom til at omfatte arbejdet med spisekastanjer.

Rosenkrantz Nøddearboret blev en integreret del af de øvrige projekter i De Gamle Frugthaver.

 

Blomme1Sidste skud på stammen er Marie Berlows Blommesamling, som nu har fået sin egen side med www.blommesamling.dk.

 

Pometet i Rødding som postkort.

Oversigtskort - Pomet
Klik på kortet og se det i en større gengivelse.